Líneas generales Plan Estratégico 2015-2019

As nosas liñas estratéxicas están orientadas a fomentar o envellecemento activo, a difusión cultural e unha educación superior especializada que aposte pola empregabilidade.

Educación superior

O noso modelo de educación superior busca:

 • Mellorar a empregabilidade da xente moza.
   Iniciativas:
  • Incorporar estudantado e profesorado estranxeiro para internacionalizar o IESIDE.
  • Desenvolver unha oferta académica innovadora de calidade que incorpore a formación non presencial.
  • Ofrecer formación práctica e unha estreita relación con empresas.
  • Posibilitar o acceso á formación superior de persoas con baixos recursos.
  • Desenvolver un programa de educación financeira para toda a sociedade.
  • Potenciar os centros de Formación Profesional.
  • Fomentar unha contorna favorable para a aprendizaxe e a xeración de coñecemento a través das nosas bibliotecas.

 • Propiciar a mellora das empresas a través dunha formación de calidade.
   Iniciativas:
  • Potenciar a Educación Corporativa desenvolvendo a liña actual de programas «in Company».
  • Fomentar a integración da Responsabilidade Social Empresarial (RSE) nas empresas galegas.
  • Contribuír ao reforzo de capacidades das entidades de economía social de Galicia.

Envellecemento activo

En Afundación buscamos potenciar un papel activo das persoas maiores na sociedade e favorecer o seu recoñecemento.

  Iniciativas:
 • Desenvolver catro liñas de actuación nos centros que conforman a nosa rede:
  • Formación e coñecemento
  • Hábitos saudables
  • Cultura e formación artística
  • Lecer activo

 • Potenciar un programa de aprendizaxe e desenvolvemento persoal das persoas maiores con actuacións dentro e fóra dos centros.
  • O valor da experiencia
  • Programa de voluntariado

 • Impulsar o recoñecemento social das persoas maiores mediante accións de visibilidade
  • +50: programa de apoio á xubilación
  • 60+ COUNTS. Día Internacional das Persoas Maiores

Cultura

Consideramos de grande importancia fomentar o coñecemento e o desenvolvemento das persoas a través da cultura.

  Iniciativas:
 • Artes escénicas: deseñar unha programación en que prime a calidade sobre a cantidade.
 • Dinamización cultural: favorecer a difusión da cultura a través das nosas sedes.
 • Colección de arte de Afundación e de ABANCA: dar a coñecer os seus fondos a toda a sociedade galega.
 • Participar na vida cultural da comunidade galega no exterior, con especial atención a Asturias e León.
 • Cultura para todos e todas: estender a nosa presenza cultural a vilas de Galicia.
 • Diversionarte: accións dirixidas e protagonizadas por persoas con diversidade funcional, utilizando a arte como vehículo de inclusión e participación social.
 • Programación infantil: programas pedagóxicos de desenvolvemento da creatividade a través das artes plásticas e escénicas e da literatura.

As liñas estratéxicas de Afundación constrúense sobre un continuo diálogo coa comunidade e unha estrutura organizativa flexible que busca encontrar sinerxías para mellorar o rendemento dos nosos proxectos.

Como nos financiamos

ABANCA é o noso único mecenas tras a sinatura en 2015 dun convenio polo que realiza unha achega anual de cinco millóns de euros ata 2017. Transcorrido este período, destinará o 3 % dos seus beneficios netos, cun mínimo garantido de cinco millóns de euros para os seguintes 25 anos.

Tamén nos financiamos a través do aluguer de salas nas nosas sedes e dos inmobles que dispoñemos en diversas cidades; vendendo entradas para espectáculos, cursos e obradoiros na web ataquilla.com; mediante o cofinanciamento de actividades por parte das persoas usuarias; e a través do Monte de Piedade. Contamos ademais cun servizo editorial e realizamos proxectos de consultorio xerencial para empresas.