Acreativa nace da inquietude de Afundación por impulsar un novo proxecto que recolla as tendencias e vangardas no ámbito cultural, no máis amplo sentido da palabra, e que sexa xeradora de experiencias, marcadas todas elas cun selo de diferenciación e innovación. Neste proxecto propio, desenvolto en colaboración con expertos do sector, integraranse as máis diversas actividades vinculadas á creatividade, a arte, a música, o deseño, o sector audiovisual, a gastronomía ou a divulgación, dun modo individual mais tamén de forma conxunta, evitando os conceptos pechados e potenciando a súa interdisciplinariedade.

As sedes de Afundación son espazos situados no centro das principais cidades, concibidas para ser contedores de cultura e receptores das inquietudes das persoas que os visitan e a sociedade que os acolle. A actividade de Acreativa desenvolverase nestes espazos, onde os novos públicos que participen nos seus programas poderán vivir unha experiencia cultural diferente, á altura das súas expectativas.