Subscríbete ao noso boletín

A Fundación Galicia Obra Social (Afundación), informa que os datos facilitados serán tratados con absoluta confidencialidade, conforme ao Regulamento (EU) 2016/679 Xeral de Protección de Datos, coa finalidade de xestionar a súa solicitude e posterior admisión, sendo a base de lexitimación o consentimento outorgado ao completar o formulario. Poderán exercerse os dereitos recoñecidos por lei. Máis información na Política de Privacidade.

  Consinto o envío de comunicacións electrónicas

Se desexas darte de baixa indícanos a que enderezo electrónico che chegan os boletíns de novas: