En Afundación buscamos a realización dunha acción educativa, social e cultural que contribúa a mellorar a sociedade galega dentro e fóra de Galicia, posibilitando o desenvolvemento integral das persoas.