Patronato

Padroado

É o noso máximo órgano de decisión e nel están representados ABANCA, as sete cidades galegas en que temos sede, o Parlamento, as deputacións provinciais, a Xunta de Galicia e o cadro de persoal da entidade.

Estatutos

Regulan a tipoloxía e as bases de funcionamento de Afundación. Entre outras cousas, establecen os fins e o domicilio social da fundación, así coma o ámbito territorial en que se levan a cabo as actividades. Fan referencia tamén aos beneficiarios e á composición do padroado.

Estatutos da entidade

Código ético

Mediante o noso Código ético ofrecemos transparencia e establecemos uns valores e un compromiso moral coa sociedade galega.

Código Ético