Misión y visión

Información económica

Desde Afundación, co fin de asegurar os nosos obxectivos fundacionais, activamos un protocolo de transparencia e bo goberno que afiance a eficacia e resolutividade nas nosas accións, que nos permita optimizar recursos e poder alcanzar a excelencia no que facemos. Así, entre outras medidas, publicamos a nosa información económica a disposición de toda a cidadanía que desexe consultala:

2023


Reparto presuposto 2023

2022


Reparto presuposto 2022

2021


Reparto presuposto 2021

2020


Reparto presuposto 2020

2019


Reparto presuposto 2019

2018


Reparto presuposto 2018

2017


Reparto presuposto 2017

2016


Reparto presuposto 2016

2015


Reparto presuposto 2015

2014


Reparto presuposto 2014