UIE

Formación profesional

Colexio Fogar Afundación

Impártense seis ciclos de grao medio: Preimpresión Dixital, Impresión en Artes Gráficas, Soldadura e Caldeirería, Mecanizado, Instalacións Eléctricas e Automáticas e Instalacións de Telecomunicacións. E tres ciclos de grao superior: Programación da Produción en Fabricación Mecánica, Automatización e Robótica Industrial e Mantemento Electrónico.

Tamén se ofrecen cursos formativos de reciclaxe para traballadores en activo.

CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL AFUNDACIÓN A CORUÑA

Impártense tres ciclos de grao superior: Administración e Finanzas, Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma e Asistencia á Dirección.

Tamén se imparten cursos AFD (Accións Formativas dirixidas prioritariamente a Desempregados) homologados pola Xunta de Galicia.